מידע מקצועי ופרסומים

פרסומים מקצועיים בנושאי כיבוי אש והצלה שפורסמו לאורך השנים על ידי משה שמש, כיועץ לכיבוי אש.