תיק מפעל

מפעלים רבים בעולם התעשייתי משתמשים במגוון רחב של חומרים מסוכנים, שהשימוש בהם עלול להיות מוקד לאירועי חירום כמו שריפה, פיצוץ, דליפה, שפך ועוד. אירוע מסוג זה מחייב תגובה מהירה ויעילה תחת לחץ, ושיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים ועם גורמי החירום וההצלה.

מערך מובנה של מידע ונהלי חירום, הכולל תרחישים וסדרי פעולות, יאפשר פעולה יעילה, מהירה וממוקדת של הגורמים המעורבים בטיפול באירוע.

משום כך, כל מפעל או ארגון המאחסן או משתמש בחומרים מסוכנים ומוגדר כמפעל מסוכן, נדרש להחזיק תיק מפעל. הדרישה להכנת תיק מפעל מעוגנת בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים): "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות, העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה".

בעמוד הבא תוכלו לקרוא גם על הכנת תיק שטח

לפרטים מלאו את הטופס
או חייגו: 03-5791606

Call Now Button